Privacy

Alle gegevens die door Clemens Financieel Advies worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, of verkocht, noch op een andere manier worden openbaar gemaakt.  

De gegevens worden digitaal opgeslagen. Van deze data wordt dagelijks een versleutelde back up gemaakt. De informatie die je aan Clemens Financieel Advies geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
 
Je gegevens zullen uitsluitend in het kader van een (financieel) advies of een bemiddeling, aan derden (bijvoorbeeld verzekeraars en banken) worden vertrekt. Gegevens op papieren dragers worden ofwel teruggegeven, ofwel vernietigd. 
 
Digitale gegevens worden op grond van de zorgplicht bewaard tot minimaal 5 jaar na het beëindigen van het contract. Gegevens kunnen op verzoek van de contractant uit onze database worden verwijderd, tenzij dit indruist tegen onze wettelijke bewaarplicht. 
 
Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Meer info:  www.cbpweb.nl
 
Voice-logging
Clemens Financieel Advies kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- coachings- en beoordelingsdoeleinden en voorts ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten, toezeggingen en transacties. Verder kan Clemens Financieel Advies telefoongsprekken opnemen indien dit uit het oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. De cliënt heeft bij een geschil omtrent de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren, of hiervan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden versleuteld bewaard zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opgenomen gesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor eerder genoemde doeleinden. Clemens Financieel advies behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. 

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.